Cennik

Fizykoterapia

Rodzaj zabiegu Cena zabiegu Karnet na 10 zabiegów Karnet na 10 zabiegów dla emerytów i rencistów
Lampa sollux 11 zł 90 zł 80 zł
Laseroterapia punktowa 11 zł 90 zł 80 zł
Krioterapia 12 zł 100 zł 90 zł
Elektrolecznictwo (prądy TENS, prądy diadynamicze, prądy interferencyjne, jonizacja, galwanizacja, kołnierz galwaniczny, elektrostymulacja, prądy Kotz'a) 11 zł 90 zł 80 zł
Ultradźwięki i fonoforeza 11 zł 90 zł 80 zł
Pole magnetyczne 11 zł 90 zł 80 zł
Fala uderzeniowa 60 zł NOWOŚĆ


Masaże

Rodzaj zabiegu Cena zabiegu Karnet na 10 zabiegów Karnet na 10 zabiegów dla emerytów i rencistów
Masaż kręgosłupa 15 min 28 zł 230 zł 210 zł
Masaż kręgosłupa 30 min 43 zł 380 zł 330 zł
Masaż limfatyczny 30 min 45 zł 430 zł 380 zł
Masaż kończyn 30 min 40 zł 380 zł 330 zł
Masaż twarzy 20 min 26 zł 230 zł 210 zł
Masaż relaksacyjny 30 min / 60 min 50 zł / 100 zł


Kinezyterapia - ćwiczenia indywidualne z terapeutą

Rodzaj zabiegu Cena zabiegu Karnet na 10 zabiegów Karnet na 10 zabiegów dla emerytów i rencistów
Ćwiczenia indywidualne z terapeutą 30 min 43 zł 380 zł 330 zł
Ćwiczenia indywidualne z terapeutą 45 min 53 zł 480 zł 430 zł
Terapia specjalna z terapeutą (PNF, tkanki miękkie, skoliozy) 30 min 53 zł 480 zł 430 zł
Terapia specjalna z terapeutą (PNF, tkanki miękkie, skoliozy) 45 min 73 zł 630 zł 580 zł


Pakiety

Rodzaj zabiegu Cena zabiegu Karnet na 10 zabiegów Karnet na 10 zabiegów dla emerytów i rencistów
Masaż/ćwiczenia 2+ (masaż/ćwiczenia 30 min + 2 zabiegi z fizykoterapii) 65 zł 530 zł 450 zł
Masaż/ćwiczenia 3+ (masaż/ćwiczenia 30 min + 3 zabiegi z fizykoterapii) 75 zł 590 zł 520 zł
Masaż/ćwiczenia 4+ (masaż/ćwiczenia 30 min + 4 zabiegi z fizykoterapii) 85 zł 650 zł 580 zł

Pozostałe zabiegi

Rodzaj zabiegu Cena zabiegu
Instruktaż ćwiczeń 40 zł
Kinesiology Taping 30 zł
Sztywny Taping 50 zł

Lekarze specjaliści

Specjalizacja Godziny przyjęć Koszt konsultacji
Neurolog
lek. med. Beata Szczygielska-Smela
Poniedziałki w godz. 15.00 - 18.00 120 zł
Ortopeda
lek. med. Emil Rybaczek
Wtorki w godz. 15.30 - 18.00 100 zł
Lekarz rehabilitacji
lek. med. Dorota Gierzyńska
Środy w godz. 14.00 - 18.00 70 zł
Reumatolog
lek. med. Hanna Wiśniewska-Ziurkowska
Czwartki w godz. 14.30 - 17.00 100 zł
Ortopeda
lek.med. Michał Borniński
Czwartki w godz. 9.00 - 11.00 100 zł

Regulamin Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne "Med-Reh"

 1. Przed skorzystaniem z usług Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne „Med-Reh”należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 2. Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne „Med-Reh” zlokalizowane jest w budynku przy ul. Portowa 4 81-350 Gdynia, czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 19:00. Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.30.
 3. W Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne „Med-Reh”wykonywane są usługi fizjoterapeutyczne dla dorosłych oraz dzieci, zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia, badania oraz konsultacje lekarzy specjalistów.
 4. Pracownicy Centrum Medyczo-Rehabilitacyjne „Med-Reh” posiadają uprawnienia oraz kwalifikacje do prowadzenie usług medycznych.
 5. Rejestracja na zabiegi fizjoterapeutyczne oraz konsultacje lekarzy specjalistów odbywa się telefonicznie, osobiście lub za pomocą email: rejestracja@med-reh.com.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.30.
 6. Usługi w Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne „Med-Reh”w są odpłatne lub realizowane w ramach posiadanych abonamentów opieki medycznej przez naszych Partnerów. Aktualne ceny usług określone są w cenniku dostępnym w rejestracji Centrum oraz na stronie internetowej www.med-reh.com.pl.
 7. Za usługi świadczone w Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne „Med-Reh”płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą.
 8. Faktury wystawiane są na podstawie paragonu najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od daty zapłaty za usługę.
 9. Zakup usługi Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne „Med-Reh” jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne „Med-Reh”oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 10. Pacjent zgłaszając się na umówiony termin zabiegów fizjoterapeutycznych oraz na konsultacje lekarzy specjalistów reguluje należność wg cennika dostępnego w rejestracji Centrum oraz na stronie internetowej www.med-reh.com.pl.
 11. W razie niemożliwości zgłoszenia się na umówione i nie rozpoczęte zabiegi fizjoterapeutyczne oraz konsultacje u lekarzy specjalistów Pacjent ma obowiązek poinformowania o tym niezwłocznie telefonicznie lub za pomocą email: rejestracja@med-reh.com.pl
 12. Pacjent, który jest umówiony na konsultację u lekarza specjalisty proszony jest o dostarczenie posiadanej dokumentacji medycznej oraz o przybycie z 10 minutowym wyprzedzeniem w celu założenia dokumentacji medycznej w Rejestracji.
 13. Ustalona godzina zabiegów fizjoterapeutycznych jest godziną ich rozpoczęcia, prosimy o przybycie z 10 minutowym wyprzedzeniem w celu przygotowania do zabiegu.
 14. W przypadku spóźnienia się na zabiegi fizjoterapeutyczne z winy Pacjenta, zabiegi na które Pacjent się spóźnił mogą nie zostać wykonane lub zostać skrócone o czas spóźnienia.
 15. Odwołanie zabiegu fizjoterapeutycznego jest możliwe z wyprzedzeniem 24-godzinnym telefonicznie lub za pomocą email: rejestracja@med-reh.com.pl
 16. Zabiegi nieodwołane w ciągu 24 godzin przed ich rozpoczęciem są traktowane jako wykorzystane i nie przysługuje zwrot ich kosztów.
 17. Wizyta, której termin został zmieniony i która nie odbyła się w nowym terminie z przyczyn leżących po stronie Pacjenta, traktowana jest jako wykorzystana i nie przysługuje zwrot jej kosztów.
 18. Serie zabiegów fizykoterapeutycznych, kinezyterapeutycznych, terapii specjalnych, pakietów 2+, 3+, 4+ w postaci karnetów należy zrealizować w okresie 1 miesiąca od daty wykupienia, po tym czasie niewykorzystana część lub cały karnet traci ważność i nie przysługuje zwrot jej kosztów.
 19. Karty upominkowe oraz karnet 10 masaży należy zrealizować w okresie 3 miesięcy od daty wykupienia, po tym czasie niewykorzystana część lub cała karta/karnet traci ważność i nie przysługuje zwrot jej kosztów.
 20. Po upływie okresów ważności o których mowa w punkcie 17 i 18 niniejszego regulaminu Posiadacz nie może żądać od Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne „Med-Reh” wykonania usługi, do której karnet uprawniał.
 21. Za przedmioty pozostawione bez opieki Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne „Med-Reh” nie ponosi odpowiedzialności.
 22. Na teren Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne „Med-Reh” nie będą wpuszczane osoby będące pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających, a także osoby zachowujące się agresywnie i niestosownie do miejsca,
 23. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować na adres: biuro@med-reh.com.pl
 24. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne „Med-Reh” są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii jego pracowników.

Nasi partnerzy: