Cennik - Lekarze specjaliści


Poradnie

Poradnia Godziny przyjęć Koszt konsultacji

Poradnia Chirurgii Naczyniowej

Lek.med. Krystyna Dykstas

 

wtorek 8.00 - 12.00

 

180 zł

Koszt konsultacji z badaniem usg doppler jednej kończyny

Koszt konsultacji z badaniem usg doppler obu kończyn

Koszt konsultacji z badaniem usg tętnic szyjnych

330 zł

430 zł

330 zł

Poradnia Chorób Wewnętrznych

Lek. med. Hanna Wisniewska-Ziurkowska

Lek. med. Justyna Antoniak

 

czwartek 14.30-16.30

środa I i III miesiąca 15.30-17.00

 

130 zł

130 zł

Poradnia Dietetyczna

Dominika Tuora-Szost

wizyta kontrolna (obowiązuje przy zakupie diety)

 

środa 16.00-19.00

 

150 zł

110 zł

Koszt diety ustalany jest indywidualnie podczas wizyty w zależności od czasu trwania oraz potrzeb, kształtuje się w zakresie 60 zł - 600 zł za pakiet diety (diety: 7-dniowe, 14-dniowe, 28-dniowe, 3-mce, 6-mcy)

Poradnia Diabetologiczna

Lek. med. Justyna Antoniak

 

środa 15.30-17.00

 

130 zł

Poradnia Dermatologiczna

Lek. med. Dorota Karpowicz

Dr Agata Maciejewska-Radomska

 

wtorek 9.00-13.00

środa 17.00-19.00

 

130 zł

160 zł

Krioterapia dermatologiczna

70 zł

Poradnia Endokrynologiczna

Lek. med. Jacek Michalski

Lek. med. Paulina Linkowska

 

czwartek III miesiąca 16.00-18.00

poniedziałek 8.30-14.00

 

170 zł

160 zł

Konsultacja endokrynologiczna i diabetologiczna

200 zł

Poradnia Hematologiczna

dr. n. med. Krzysztof Matyśniak

 

wtorek 16.30-19.00

 

180 zł

Poradnia Kardiologiczna

Dr n. med. Joanna Błaszak

 

wtorek 15.15 - 19.00

piatek 8.00 - 11.00

 

140 zł

Koszt konsultacji z badaniem EKG

Koszt konsultacji z badaniem echo serca

Koszt konsultacji z badaniem EKG i echo serca

180 zł

280 zł

320 zł

Poradnia Nefrologiczna

Dr n. med. Bogusław Karpowicz

 

wtorek 13.30 - 15.00

 

160 zł

Poradnia Neurologiczna

Lek. med. Beata Szczygielska-Smela

 

poniedziałek 15.00-19.00, czwartek I i III miesiąca 15.00-19.00

 

160 zł

Poradnia Neurochirurgiczna

dr n. med. Piotr Bełdziński

 

środa I i IV miesiąca 12.00-14.00

 

230 zł

Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

lek. med. Michał Borniński

dr n.med. Piotr Wiśniewski

lek. med. Jarosław Belewicz

 

poniedziałek 15.00-19.00, czwartki 9.00-11.00

wtorek 17.00-19.00

czwartek 14.45-16.00

 

130 zł

200 zł

130 zł

Poradnia Rehabilitacyjna

Lek. med. Dorota Góra

 

środa 14.00-19.00

 

70 zł

Poradnia Reumatologiczna

Lek. med. Hanna Wisniewska-Ziurkowska

 

czwartek 14.30-16.30

 

130 zł

Pracownia ultrasonograficzna

USG Stawów - Lek. med. Edyta Szura-Zawadzka

USG Klasyczne (gruczoł krokowy, jama brzuszna, piersi, ślinianki, tarczyca, węzły chłonne) - Lek. med. Barbara Zeman

USG Doppler kończyn, tętnic szyjnych - Lek. med. Krystyna Dykstas

 

wtorek 13.30-15.00

czwartek 15.00-18.00

poniedziałek 15.30-19.00

wtorek 8.00-12.00

 

170 zł

120 zł

Koszt konsultacji z badaniem usg doppler jednej kończyny

Koszt konsultacji z badaniem usg doppler obu kończyn

Koszt konsultacji z badaniem usg tętnic szyjnych

330 zł

430 zł

330 zł

Karta upominkowa

Zrób prezent swoim bliskim!

Mogą Państwo wykupić prezent dla bliskiej osoby w formie:

 1. Imiennego Zaproszenia na jeden lub kilka masaży rehabilitacyjnych/relaksacyjnych lub na całą serię zabiegów.
 2. Imiennego Pakietu Upominkowego, w skład którego wchodzi konsultacja lekarza rehabilitacji oraz zabiegi rehabilitacyjne na kwotę, o której Państwo sami decydują.

Jeśli nie mogą Państwo zdecydować się jaką formę zaproszenia wybrać, prosimy o kontakt telefoniczny. Kierując się naszym doświadczeniem postaramy się Państwu doradzić i dobrać prezent spełniający oczekiwania bliskiej osoby.

Obdarowywana osoba otrzyma specjalnie przygotowane Imienne Zaproszenie lub Imienny Pakiet Upominkowy.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.


Regulamin zaproszeń imiennych oraz Pakietów Upominkowych

 1. Zaproszenia imienne upoważniają do skorzystania z usługi na jakie zostało ono zakupione w Centrum Medycznym "Med-Reh".
 2. Imienne Pakiety Upominkowe upoważniają do skorzystania z konsultacji lekarza rehabilitacji oraz z zabiegów rehabilitacyjnych na kwotę wymienioną w Pakiecie Upominkowym.
 3. Zaproszenia Imienne oraz Imienne Pakiety Upominkowe są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu. W tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi. Po upływie terminu ważności niewykorzystane zabiegi tracą ważność.
 4. Zaproszenia Imienne oraz Imienne Pakiety Upominkowe można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.
 5. Osoba obdarowana zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty pod nr tel. 58 710 17 62 lub 609 505 693.
 6. W razie odwołania umówionej wizyty prosimy o kontakt drogą telefoniczną lub osobiście.
 7. Zaproszenia Imienne oraz Imienne Pakiety Upominkowe należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.
 8. Zaproszenia Imienne oraz Imienne Pakiety Upominkowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 9. Nie ma możliwości wydawania reszty w gotówce z Zaproszeń Imiennych oraz Imiennych Pakietów Upominkowych.
 10. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Zaproszenia Imiennego oraz Imenego Pakietu Upominkowego, jeżeli wartość usług, z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Zaproszenia lub Pakietu Upominkowe.Regulamin Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne "Med-Reh"

 1. Przed skorzystaniem z usług Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne „Med-Reh”należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 2. Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne „Med-Reh” zlokalizowane jest w budynku przy ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia, czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 19:00.
 3. W Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne „Med-Reh”wykonywane są usługi fizjoterapeutyczne dla dorosłych oraz dzieci, zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia, badania oraz konsultacje lekarzy specjalistów.
 4. Pracownicy Centrum Medyczo-Rehabilitacyjne „Med-Reh” posiadają uprawnienia oraz kwalifikacje do prowadzenie usług medycznych.
 5. Rejestracja na zabiegi fizjoterapeutyczne oraz konsultacje lekarzy specjalistów odbywa się telefonicznie, osobiście lub za pomocą email: rejestracja@med-reh.com.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-19:00.
 6. Usługi w Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne „Med-Reh”w są odpłatne lub realizowane w ramach posiadanych abonamentów opieki medycznej przez naszych Partnerów. Aktualne ceny usług określone są w cenniku dostępnym w rejestracji Centrum oraz na stronie internetowej www.med-reh.com.pl.
 7. Za usługi świadczone w Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne „Med-Reh”płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą.
 8. Faktury wystawiane są na podstawie paragonu najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od daty zapłaty za usługę.
 9. Zakup usługi Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne „Med-Reh” jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne „Med-Reh”oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 10. Pacjent zgłaszając się na umówiony termin zabiegów fizjoterapeutycznych oraz na konsultacje lekarzy specjalistów reguluje należność wg cennika dostępnego w rejestracji Centrum oraz na stronie internetowej www.med-reh.com.pl.
 11. W razie niemożliwości zgłoszenia się na umówione i nie rozpoczęte zabiegi fizjoterapeutyczne oraz konsultacje u lekarzy specjalistów Pacjent ma obowiązek poinformowania o tym niezwłocznie telefonicznie lub za pomocą email: rejestracja@med-reh.com.pl
 12. Pacjent, który jest umówiony na konsultację u lekarza specjalisty proszony jest o dostarczenie posiadanej dokumentacji medycznej oraz o przybycie z 10 minutowym wyprzedzeniem w celu założenia dokumentacji medycznej w Rejestracji.
 13. Ustalona godzina zabiegów fizjoterapeutycznych jest godziną ich rozpoczęcia, prosimy o przybycie z 10 minutowym wyprzedzeniem w celu przygotowania do zabiegu.
 14. W przypadku spóźnienia się na zabiegi fizjoterapeutyczne z winy Pacjenta, zabiegi na które Pacjent się spóźnił mogą nie zostać wykonane lub zostać skrócone o czas spóźnienia.
 15. Odwołanie zabiegu fizjoterapeutycznego jest możliwe z wyprzedzeniem 24-godzinnym telefonicznie lub za pomocą email: rejestracja@med-reh.com.pl
 16. Zabiegi nieodwołane w ciągu 24 godzin przed ich rozpoczęciem są traktowane jako wykorzystane i nie przysługuje zwrot ich kosztów.
 17. Wizyta, której termin został zmieniony i która nie odbyła się w nowym terminie z przyczyn leżących po stronie Pacjenta, traktowana jest jako wykorzystana i nie przysługuje zwrot jej kosztów.
 18. Serie zabiegów fizykoterapeutycznych, pakietów 2+, 3+, 4+, 5+ w postaci karnetów należy zrealizować w okresie 1 miesiąca od daty wykupienia, po tym czasie niewykorzystana część lub cały karnet traci ważność i nie przysługuje zwrot jej kosztów.
 19. Karty upominkowe, karnet 10 masaży, pakiet kinezyterapii, pakiet terapii indywidualnej/manualnej należy zrealizować w okresie 3 miesięcy od daty wykupienia, po tym czasie niewykorzystana część lub cała karta/karnet traci ważność i nie przysługuje zwrot jej kosztów.
 20. Po upływie okresów ważności o których mowa w punkcie 18 i 19 niniejszego regulaminu Posiadacz nie może żądać od Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne „Med-Reh” wykonania usługi, do której karnet uprawniał.
 21. Za przedmioty pozostawione bez opieki Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne „Med-Reh” nie ponosi odpowiedzialności.
 22. Na teren Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne „Med-Reh” nie będą wpuszczane osoby będące pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających, a także osoby zachowujące się agresywnie i niestosownie do miejsca,
 23. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować na adres: biuro@med-reh.com.pl
 24. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne „Med-Reh” są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii jego pracowników.

Nasi partnerzy: